Wykształcenie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT – studia podyplomowe
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk

ZARZĄDZANIE – studia magisterskie
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk

TRAIN THE TRAINERS – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk

LOGISTYKA – studia licencjackie
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk